Certificeringen

Wij zijn aangesloten bij:

Nen 4400

Certificering

Malafide activiteiten brengen schade toe aan bonafide ondernemingen én aan de samenleving. Omzetderving en niet afgedragen belasting en sociale verzekeringspremies zijn directe gevolgen van oneerlijke concurrentie.

Daarom is er vanaf nu één hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen: Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.

Gecertificeerde uitleners en (onder)aannemers bewijzen met dit keurmerk onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betalen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden zij hun opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

VRO

Certificering

First done uitzendbureau bv is aangesloten bij de Vereniging Registratie Ondernemingen. Zij stellen zich ten doel dat het inlenen van personeel en het uitbesteden van werk gebeurt met inachtneming van wet en regelgeving.

De Vereniging tracht daarmee te bereiken dat opdrachtgevers niet door de Belastingdienst of Arbeidsinspectie worden aangesproken op het foutief handelen van hun opdrachtnemers. Met dit streven tot zelfregulering wordt tevens concurrentievervalsing tegengegaan.

Om de doelstelling te verwezenlijken ontplooit de Vereniging de volgende activiteiten: VRO bevordert eerlijke concurrentie onder uitzendorganisaties en (onder)aannemers en gaat fraude en illegaliteit in Nederland tegen. Dit doen zij onder meer door met hun dienstverlening de aandacht te vestigen op bonafide uitzendorganisaties en (onder)aannemers.

Ecabo

Kenniscentrum

In deze branche vind je beroepen en opleidingen waarmee je op veel plaatsen kunt werken. Bij administratieve beroepen kun je denken aan bedrijfsadministratie en boekhouding, secretarieel werk, commercieel en logistiek, enz.

Je kunt met een van deze opleidingen in het hele beroepenveld werk vinden – van technisch bedrijf tot ziekenhuis, van winkel tot transportbedrijf. Overal werken secretaressen, boekhouders, telefonistes, informatica-deskundigen, administrateurs. Afhankelijk van het niveau van je opleiding werk je meer of minder zelfstandig, krijg je of geef je leiding, bepaal je zelf hoe je het werk organiseert. Het is een tak waarmee je ook gemakkelijk verder kunt komen of zijstappen kunt maken.

Het gebruik van de computer is hier vanzelfsprekend en de vernieuwingen in de informatica betekenen meestal ook dat je weer nieuwe dingen moet leren of taken anders uitvoeren.

Datachecker

ID Check Service

Een paspoort, een identiteitskaart, een verblijfsvergunning, een rijbewijs online checken? Met de online ID check van DataChecker controleer je moeiteloos alle type documenten op echtheid.

Wij checken het gedigitaliseerde identiteitsbewijs op echtheidskenmerken met behulp van automatische en visuele controles, waardoor u vrijwel meteen uitsluitsel krijgt over het document. Er zijn maar drie mogelijke uitkomsten. Het legitimatiebewijs is echt, het legitimatiebewijs is vals of we hebben het niet kunnen verwerken. Vervolgens leveren wij alle informatie van het document digitaal aan u terug. Met de online ID check service kiest u voor zekerheid.